مدیریت برنج گلیرد با ۳۰ سال سابقه کار در کشت و تولید برنج اصیل ایرانی از سال ۱۴۰۰ بر آن شده تا با حذف واسطه و دلال ( که اکثریت آن ها عامل اصلی فروش برنج تقلبی در بازار هستند) با کیفیت ترین و خالص ترین ها را بر سر سفره های شما بیاورد تا مردم ما همچون سالیان گذشته بتوانند مجدد طعم و عطر برنج اصیل و مرغوب ایرانی را از طریق خرید مستقیم از خود کشاورز تجربه کنند